چرا سال اول ازدواج بسیار مهم است؟

چرا سال اول ازدواج بسیار مهم است؟

در کنار خوشی و سعادتی که اوایل ازدواج وجود دارد، پستی و بلندی‌های نیز وجود دارد. در واقع بسیار طبیعی است که در دو سال اول ازدواج مشکلاتی را تجربه نمایید. اما نگران نباشید، با درک بعضی از موانع و مشکلاتی که ممکن است در اوایل ازدواج تجربه نمایید، شما به همراه همسر خود...
همه چیز درباره مهرطلبی

همه چیز درباره مهرطلبی

یکی از الگو های رفتاری و شخصیتی مخرب در افراد مهرطلبی است . مهرطلبی در واقع تلاش و تقلای فرد برای دوست داشته شدن از سوی افراد است که در نهایت نتیجه معکوس خواهدداشت و باعث تنهایی فرد می شود. مهرطلبی یکی از رایج ترین الگو های رفتاری آسیب زا است که می تواند روان فرد را...