نمره ی تست IQ به چه معناست؟

نمره ی تست IQ به چه معناست؟

فرزند شما در آزمون IQ شرکت می کند و شما نمره و جوا تست را پس می گیرید. می فهمید که فرزند شما با نمره ی ضریب هوشی 150 ، در دسته ی آدم های بسیار با هوش و نابغه قرار می گیرد. اما این به چه معنا است؟ قبل از اینکه بفهمید هوش بالای یک کودک (یا نابغ و بسیار با استعداد بودن...