کمال گرایی چگونه می تواند بر اختلال هراس تأثیر بگذارد؟

کمال گرایی چگونه می تواند بر اختلال هراس تأثیر بگذارد؟

کمال گرایی ممکن است منجر به افزایش احساس استرس و اضطراب شود. در این مقاله می خواهیم به چگونگی ارتباط کمال گرایی و ترس ،کمال گرایی منفی بپردازیم. کمال گرایی چیست؟ از نظر اصولی، کمال گرایی عبارت است از تمایل فرد به کامل یا بی عیب و نقص بودن در جنبه های مختلف ذهنی و...