چه زمانی باید یک رابطه را تمام کرد؟

چه زمانی باید یک رابطه را تمام کرد؟

رابطه سمی نوعی رابطه است که موجب می شود احساس کنید مورد حمایت ناکافی، سوءتفاهم، تحقیر یا مورد حمله قرار گرفته اید. در مرحله اول هر رابطه ای که به جای بهتر کردن احساس شما، تنها بدتر می شود؛ می تواند با گذر زمان سمی می شود. در این مقاله از سایت مرکز کلینیک روانشناسی و...